• Grad – općina Prijatelj djece 7 March, 2017 by DND Vinkovci - CILJ AKCIJE Motivirati odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta. DIJETE KAO SUBJEKT, A NE KAO PASIVNI OBJEKT ZAŠTITE Usmjeravajući ovaj program prema lokalnoj zajednici, imali smo Pročitaj više
  • KREATIVNO – LIKOVNE RADIONICE DRUŠTVA NAŠA DJECA VINKOVCI 7 March, 2017 by DND Vinkovci - Društvo „ Naša djeca“ grada Vinkovaca na početku djelovanja u sjedištu započelo organizirati kreativne likovne radionice dva puta tjedno za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, ali i za roditelje. Radionice koje su se kontinuirano održavale do 2012. godine, nastavile su Pročitaj više
  • DJEČJI FORUMI ( FORUMI ZA DJEČJA PRAVA) 7 March, 2017 by DND Vinkovci - U sklopu Društva Naša Djeca  djelovala su   dva dječja foruma Mali princ  i Suncokret u kojim su se djeca upoznavala sa svojim pravima po Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda donijete 1989. Godine, a potpisnik je i Hrvatska. Osim Pročitaj više
  • PROGRAM NEFORMALNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA U GUNJI 7 March, 2017 by DND Vinkovci - Igraonica “ GANJA”   Od  samog početka proglašenja stanja katastrofe u Vukovarsko- srijemskoj županiji Društvo Naša djeca grada Vinkovaca zajedno s Društvom psihologa Vukovarsko - srijemske županije  zauzelo se za djecu s poplavljenih područja Gunje, Račinovaca, Đurića i ostalih mjesta Pročitaj više
  • ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI – IGRAONICA ARTINČICA 18 February, 2017 by DND Vinkovci -
  • DJEČJI TJEDAN 18 February, 2017 by DND Vinkovci -