Grad – općina Prijatelj djece

CILJ AKCIJE

Motivirati odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

DIJETE KAO SUBJEKT, A NE KAO PASIVNI OBJEKT ZAŠTITE

Usmjeravajući ovaj program prema lokalnoj zajednici, imali smo u vidu činjenicu da se na lokalnoj razini većina problema, potreba i prava djece može konkretnije rješavati. Time se kod pojedinog djeteta i njegovih roditelja stvara osjećaj kako se velike ideje i ciljevi, koje zastupa Konvencija UN-a o pravima djeteta, mogu uspješno realizirati.

Program Gradovi i općine prijatelji djece omogućuje:

1. stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu

2. međusektorsku suradnju,

3. aktivnu participaciju djece u zajednici,

4. povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu

5. utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece.

 

NAČINI PROVEDBE

Cilj ove Akcije ostvaruje se na četiri međuovisna načina. To su:

 1.poticanje svih sudionika u svakom gradu / općini da udruženo i koordinirano čine što najviše mogu za dobrobit djece

2.evidentiranje postignutih rezultata

3.medijsko praćenje dometa akcije

4.dodjela javnog priznanja u obliku počasnog naziva grad / općina koji ispuni zahtjeve akcije – prijatelj djece.

POSEBNA VRIJEDNOST AKCIJE

Ovo je nova, društvena i stručna aktivnost, koja se temelji na implementaciji Konvencije UN-a o pravima djeteta i to na LOKALNOJ RAZINI.

U sklopu akcije grada prijatelja djece djeluje Dječje gradsko vijeće grada Vinkovaca, koje aktivno sudjeluje u aktivnostima Društva Naša djeca Vinkovci. Dječje gradsko vijeće jedan je od oblika sudjelovanja djece u životu lokalne zajednice. Putem njega omogućava se djeci ostvarivanje jednog od dječjih prava zagarantiranih Konvencijom o pravima djece – prava na izražavanje mišljenja o svim pitanjima koja se na njih odnose. Članovi dječjeg gradskog vijeća jesu djeca, predstavnici škola i ustanova koji će se ovim putem uključiti u aktivnosti Društva Naša djeca Vinkovci, te će svojim radom doprinjeti poboljšanju aktivnosti usmjerenima na edukaciju djece o dječjim pravima i na njihovu promociju .

Na  konstituirajućoj sjednici 08. prosinca 2016. imenovano je Dječje Gradsko vijeće u kojem se nalaze: Fran Andrijan Celik i Lorena Ištvanović (OŠ ”A.G.Matoš”), Anetta Rajković i Lucija Bošnjak (OŠ ”Bartola Kašića”), Ena Pavelić i Lovro Brčić (OŠ ”Josipa Kozarca”), Matko Papić i Marko Hunjet (OŠ I.G.Kovačića), Ivan Kobak i Marta Šarić (OŠ Vladimira Nazora), Barbara Petričević i Dominik Lučić (OŠ Ivana Mažuranića), Andrea Brčinović i Lorena Kukić (OŠ Nikole Tesle, Mirkovci), Iva Nera Čaćić i Andro Jurić (Glazbena škola Josipa Runjanina) i Marko Mađar (Udruga osoba s invaliditetom”Bubamara” Vinkovci).

Za predsjednika/ cu bilo je preloženo šest kandidata: Ena Pavelić i Lovro Brčić (OŠ ”Josipa Kozarca”), Andrea Brčinović i Lorena Kukić (OŠ Nikole Tesle, Mirkovci), Fran Andrijan Celik (OŠ ”A.G.Matoš”), te Anetta Rajković (OŠ Bartola Kašića).U drugi krug išli su Anetta Rajković (OŠ Bartola Kašića) i Lovro Brčić (OŠ ”Josipa Kozarca”), a za predsjednicu Dječjeg Gradskog vijeća i dječja gradonačelnica izbrana je većinom glasova Anetta Rajković, dok je njen zamjenik Lovro Brčić.

KREATIVNO – LIKOVNE RADIONICE DRUŠTVA NAŠA DJECA VINKOVCI

Društvo „ Naša djeca“ grada Vinkovaca na početku djelovanja u sjedištu započelo organizirati kreativne likovne radionice dva puta tjedno za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, ali i za roditelje. Radionice koje su se kontinuirano održavale do 2012. godine, nastavile su se u 2016. godini. Sve radionice su besplatne za svu djecu, jer su posebni prioritet, isključivo volonterskog rada Društva „Naša djeca“, bila socijalno ugrožena djeca i djeca s poteškoćama u razvoju te općenito djeca u potrebi. 2008. godine kreativne likovne radionice organizirane su na tri lokacije, kontinuirano, jednom tjedno i to u mjesnim odborima Zagrebački blok, Slavija i blok S. Radić. Promatrajući potrebe djece ustanovili smo da u gradskoj četvrti Zagrebački blok postoji velik broj djece koja žive u zgradama i većinom su slabijeg imovnog statusa, dok su djeci iz gradske četvrti Slavija nedostupni takvi sadržaji jer taj dio grada od ostatka dijeli prometna željeznička pruga te cesta koja je također prometna.
2016 godine, nastavljaja se s provedbom likovno kreativnih radionica u bloku S. Radić, te u Gradskom parku u Vinkovcima. S obzirom na zainteresiranost djelatnika vrtića Centra za predškolski odgoj, volonteri Društva Naša djeca sudjeluju u provedbi radionica u dežurnom dječjem Vrtiću “Stribor”, tri dana u tjednu u mjesecu kolovozu 2016. godine. U sklopu manifestacije Dječjih Vinkovačkih jeseni, radionice se odvijaju u središnjem šatoru Grada Vinkovaca. Također u sklopu Adventa u Vinkovcima provode se radionice koje su ispunile dio mališanima grada Vinkovaca. U sklopu različitih događanja i obilježavanja značajnih dana, nastavljena je suradnja s Gradskom knjižnicom i čitaonicom u Vinkovcima.

DJEČJI FORUMI ( FORUMI ZA DJEČJA PRAVA)

U sklopu Društva Naša Djeca  djelovala su   dva dječja foruma Mali princ  i Suncokret u kojim su se djeca upoznavala sa svojim pravima po Konvenciji o pravima djeteta Ujedinjenih naroda donijete 1989. Godine, a potpisnik je i Hrvatska. Osim toga djeca su organizirala i razne humanitarne akcije, te javnim nastupima senzibilizirala javnost o dječjim pravima. U forumima smo poticali djecu i na izražavanje pa smo provodili radionice kreativnog pisanja gdje smo okupili djecu koja vole pisati, te dramskim vježbama, Forum kazalište- kazalište potlačenih i vježbama improvizacije, te  multimedijalnim bajkama s djecom koja vole glumu.

Rad dječjih foruma bilo je polazište osnivanja Kluba mladih kreativaca (KMK) pri Društvu Naša djeca grada Vinkovaca u kojem djeca od 12 do  15 godina organiziraju tematske večeri prema njihovom interesu koje se održavaju svake subote od 20 do 22 sata u prostorima MO Stjepan Radić. Dječji forumi su bili aktivni do 2014. godine.

PROGRAM NEFORMALNOG PREDŠKOLSKOG ODGOJA U GUNJI

Igraonica “ GANJA”

 

Od  samog početka proglašenja stanja katastrofe u Vukovarsko- srijemskoj županiji Društvo Naša djeca grada Vinkovaca zajedno s Društvom psihologa Vukovarsko – srijemske županije  zauzelo se za djecu s poplavljenih područja Gunje, Račinovaca, Đurića i ostalih mjesta stradalih od poplava kako bi im organizirali kvalitetno provedeno slobodno vrijeme i pružili adekvatnu psihosocijalnu pomoć kroz razne kreativne radionice i igre, kako bi se djeca barem malo udaljila od neprirodnih uvjeta života i potresenih roditelja i susjeda koji su svi zajedno smješteni u školskoj dvorani u Cerni.

Osim organiziranih aktivnosti u igraonici koju smo popularno nazvali „GANJA“ po igri lovice kako je zovu u Gunji, organizirali smo i izlete djece preko vikenda, kao i gostovanja raznih lutkarskih, cirkuskih i drugih  predstava i programa u našoj „GANJI“.

Kako napreduje obnova i skori povratak kućama, tako se i naše aktivnosti za djecu i sa djecom sele bliže poplavljenim područjima. UNICEF prepoznaje naš rad te se daljnja suradnja nastavlja u obliku projekata uz podršku UNICEF-a.

 

Projekt se provodio u dva dijela:

  1. Prvi dio “Sigurno mjesto za djecu” u poplavama zahvaćenom području Vukovarsko – srijemske županije” uz podršku UNICEF-a.
    Vremenski period provedbe: od 21.07.2014. – 20.10.2014.

 

Cilj projekta: pružanje psihosocijalne podrške djeci iz područja pogođenih poplavom u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Strategija ostvarenja cilja: Društvo Naša djeca Vinkovci, zajedno s partnerima Društvom psihologa  VSŽ i UNICEF-om, osigurava psihosocijalnu podršku djeci iz općine Gunja kako bi im pomoglo da se na adekvatniji i fleksibilniji način nose s nedavnim traumatskim iskustvom. Psihosocijalna podrška najvećim se dijelom provodi kroz igraonice i kreativne radionice, okupljene pod igraonicom“GANJA”. One uključuju sigurne, interaktivne, edukativne, kreativne, sportske i rekreacijske aktivnosti prilagođene dobi prisutne djece, a čija je svrha potaknuti razvoj adekvatnh životnih vještina i mehanizama suočavanja, kao i uspostavit osjećaj rutine kod djece. Kroz projekt djecu se potiče na kreativno sudjelovanje u osmišljavanju programa projektnih aktivnosti te u realizaciji istih. Članice Društva psihologa VSŽ osiguravaju individualnu psihosocijalnu podršku djeci prema potrebi te analiziraju situaciju u svrhu prepoznavanja potrebe za daljnjom psihološkom intervencijom.

Projektne aktivnosti: Aktivnosti igraonice “Ganja” provode se u kontejnerskom naselju u dvorištu osnovne škole Antuna i Stjepana Radića u Gunji. Aktivnosti se provode u UNICEF-ovom šatoru te na otvorenom prostoru – školskom igralištu i travnjaku. Provode se svakog radnog dana od  10 do 16 sati.

Sudionici projekta: Ukupno u projektu sudjeluje 97-ero djece iz područja Gunje. Aktivno u igraonici sudjeluje 40-ak djece na dnevnoj bazi. Svaki radni dan u “Ganji” su bile prisutne dvije voditeljice projektnih aktivnosti te prosječno po dva asistenta i volontera.

 

  1. b) Drugi dio nosi naziv “RANO UČENJE ZA SVE” – uvođenje neformalnog predškolskog odgoja za djecu u Gunji” uz podršku UNICEF-a.
    Vremesnki period provedbe: od 15.12.2014. do 31.12.2015 godine

Cilj projekta: osiguranje psihosocijalne potpore djeci u popolavama pogođenim područjima kroz neformalan predškolski odgoj.

Strategija ostvarenja cilja: Plan i program aktivnosti igraonice “Ganja” uključuje zadaće po razvojnim područjima, a to su tjelesni i psihomotorni razvoj, socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti, spoznajni razvoj te govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo. Sve aktivnosti imaju jedan zajednički cilj, a to je priprema za školu.

Projektne aktivnosti: Program  neformalnog predškolskog odgoja održava se svaki radni dan u trajanju od 10 do 16 sati u prostoru lokalne škole te u kasnijem dijelu projekta u pomoćnom prostoru udruge “Zvjezdice” u Gunji. Teme brojnih radionicu su  vezane za higijenu, toleranciju, razičitosti, pripremne aktivnosti pisanja i brojanja, godišnja doba, glazbu, ples, sport, multimediju.

Sudionici projekta:Ciljana skupina za ovaj projekt su predškolska djeca, u dobi od 3- 6 godina.  Na dnevnoj bazi u neformalnom predškolskom odgoju sudjeluje 20 – 28 predškolske djece. Također, starija djeca dolaze u igraonicu te se okupljaju u dramskoj skupini koja izvodi brojne predstva u gostima. Svaki radni dan u “Ganji” su  prisutne dvije voditeljice projektnih aktivnosti te prosječno po dva volontera. U projektu je sudjelovalo  ukupno 5 volontera.

 

Tijekom provedbe projekata, djeca su imala priliku posjetiti brojna mjesta te su u igraonicu dolazili brojni gosti sa vlastitm programima animacije.

Medijska podrška

TV: NOVA TV, RTL, HTV, VTV, Osječka televizija, Jabuka TV

Radio: Hrvatski radio, Radio postaja Vinkovci

Tiskani mediji: Glas Slavonije, Vinkovački list, 24 sata,

Portali:

http://www.unicef.hr/programska_aktivnost/predskolski-odgoj-u-gunji/

http://radio.hrt.hr/clanak/dok-su-odrasli-sanirali-stete-oni-su-brinuli-o-djeci/91748/

http://www.dndzabok.hr/?p=1206

http://www.savez-dnd.hr/igraonica-ganja-iz-gunje-je-posjetila-cufus/

http://www.samobor.hr/novosti/igraonica-ganja-iz-gunje-posjetila-samobor

http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=4179&j=CRO

http://porestina.info/djeca-iz-gunje-jucer-stigla-na-ljetovanje-u-porec/

http://www.savez-dnd.hr/ljetovanje-djece-iz-gunje-u-porecu/

http://www.roditelji.hr/vijesti/maja-vucic-posjetila-malisane-u-gunji/

http://www.citajmi.info/dogadanja/opsirnije/2-roendan-kampanje-u-gunji/