Poticaj

„PoTiCaJ“ je novi trogodišnji program Saveza društava “Naša djeca”  Hrvatske kojeg provodi u partnerstvu s  3 Društva “Naša djeca” iz Čakovca, Petrinje i Vinkovaca, a financira se iz sredstava Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne pomoći. Programom „PoTiCaJ“, Savez DND  i partneri žele unaprijediti kvalitetu života djece u riziku od socijalne isključenosti u Čakovcu, Petrinji i Vinkovcima  (djeca romske nacionalne manjine, siromašna djeca, djeca s poremećajem ponašanja, teškoćama u učenju i govoru, te bez odgovarajuće roditeljske skrbi) kroz dostupnost i poboljšanje kvalitete socijalnih usluga za njih i njihove obitelji. Inovativne psihosocijalne programe podrške djeci (i roditeljima) provodit će stručni timovi u tri Društva „Naša djeca“ u partnerstvu sa svojim gradovima i obrazovnim, socijalnim i kulturnim ustanovama.

U tri godine „PoTiCaJ“ će uključiti: 120 predškolaca  i 240 roditelja romske nacionalne manjine iz romskog naselja Kuršanec Čakovec u igraonice i radionice, 75-ero osnovnoškolaca (i 90-ak njihovih roditelja) iz socijalno ugroženih obitelji, s poremećajem u ponašanju, teškoćama u komunikaciji, govoru i učenju  u radionice razvojne psihodrame, dječje participacije, logopedsku podršku,  pomoć u učenju, kineziološke vježbe u Petrinji te 75-ero osnovnoškolaca iz socijalno ugroženih obitelji kao i djecu iz Doma za nezbrinutu djecu „Sveta Ana“ u Vinkovcima u radionice ekspresivne art terapije, umjetničke radionice, izložbe, festivale, muzeje. Programom će se educirati 20 stručnjaka različitih profila, koordinatora i volontera iz 3 partnerske i suradničke organizacije, a želja je iskustvo programa širiti i na druge lokalne zajednice u Republici Hrvatskoj.

Rastimo zajedno

U okviru Programa za sustavnu podršku roditeljstvu roditeljima predškolske djece, kojeg Centar „Rastimo zajedno“ ( https://www.facebook.com/CentarRZ/ ) provodi kao partner UNICEF-a u inicijativi „Za snažniju obitelj“, razvija se i suradnja sa Savezom društava Naša djeca Hrvatske  https://www.facebook.com/savezdnd

Suradnja Saveza DND-a Hrvatske i Centra “Rastimo zajedno” u našem DND-u Vinkovci se ostvaruje provođenjem radionica s roditeljima djece rane dobi “Rastimo zajedno“. Više o radionicama možete saznati na: https://www.rastimozajedno.hr/rastimo-zajedno/o-radionicama-s-roditeljima-rastimo-zajedno/

Budući da su prve godine djetetova života ključne za njegov razvoj, važno je roditeljima omogućiti dostupnu podršku u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti. Uloga je društva da roditeljima pruži podršku! Stoga se i naš DND Vinkovci uključio u provedbu radionica „Rastimo zajedno“ koje vama, roditeljima najmlađe djece, omogućuju aktivno propitivanje svoje uloge uz pomoć stručno educiranih voditeljica iz našeg DND-a Vinkovci Slavice Škrobo Siladi, Katarine Topčić te Anamarije Jurišić. Naša prva grupa roditelja se jako povezala i otvorila. Razmijenju se iskustva i primjeri. Stvorila su se nova prijateljstva!

Davanje podrške roditeljima u ranom odgoju djece te stvaranje poticajnog okruženja, dugoročno je ulaganje u zdrave i održive lokalne zajednice prijatelje djece.