Grad – općina Prijatelj djece

CILJ AKCIJE

Motivirati odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

DIJETE KAO SUBJEKT, A NE KAO PASIVNI OBJEKT ZAŠTITE

Usmjeravajući ovaj program prema lokalnoj zajednici, imali smo u vidu činjenicu da se na lokalnoj razini većina problema, potreba i prava djece može konkretnije rješavati. Time se kod pojedinog djeteta i njegovih roditelja stvara osjećaj kako se velike ideje i ciljevi, koje zastupa Konvencija UN-a o pravima djeteta, mogu uspješno realizirati.

Program Gradovi i općine prijatelji djece omogućuje:

1. stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu

2. međusektorsku suradnju,

3. aktivnu participaciju djece u zajednici,

4. povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu

5. utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece.

 

NAČINI PROVEDBE

Cilj ove Akcije ostvaruje se na četiri međuovisna načina. To su:

 1.poticanje svih sudionika u svakom gradu / općini da udruženo i koordinirano čine što najviše mogu za dobrobit djece

2.evidentiranje postignutih rezultata

3.medijsko praćenje dometa akcije

4.dodjela javnog priznanja u obliku počasnog naziva grad / općina koji ispuni zahtjeve akcije – prijatelj djece.

POSEBNA VRIJEDNOST AKCIJE

Ovo je nova, društvena i stručna aktivnost, koja se temelji na implementaciji Konvencije UN-a o pravima djeteta i to na LOKALNOJ RAZINI.

U sklopu akcije grada prijatelja djece djeluje Dječje gradsko vijeće grada Vinkovaca, koje aktivno sudjeluje u aktivnostima Društva Naša djeca Vinkovci. Dječje gradsko vijeće jedan je od oblika sudjelovanja djece u životu lokalne zajednice. Putem njega omogućava se djeci ostvarivanje jednog od dječjih prava zagarantiranih Konvencijom o pravima djece – prava na izražavanje mišljenja o svim pitanjima koja se na njih odnose. Članovi dječjeg gradskog vijeća jesu djeca, predstavnici škola i ustanova koji će se ovim putem uključiti u aktivnosti Društva Naša djeca Vinkovci, te će svojim radom doprinjeti poboljšanju aktivnosti usmjerenima na edukaciju djece o dječjim pravima i na njihovu promociju .

Na  konstituirajućoj sjednici 08. prosinca 2016. imenovano je Dječje Gradsko vijeće u kojem se nalaze: Fran Andrijan Celik i Lorena Ištvanović (OŠ ”A.G.Matoš”), Anetta Rajković i Lucija Bošnjak (OŠ ”Bartola Kašića”), Ena Pavelić i Lovro Brčić (OŠ ”Josipa Kozarca”), Matko Papić i Marko Hunjet (OŠ I.G.Kovačića), Ivan Kobak i Marta Šarić (OŠ Vladimira Nazora), Barbara Petričević i Dominik Lučić (OŠ Ivana Mažuranića), Andrea Brčinović i Lorena Kukić (OŠ Nikole Tesle, Mirkovci), Iva Nera Čaćić i Andro Jurić (Glazbena škola Josipa Runjanina) i Marko Mađar (Udruga osoba s invaliditetom”Bubamara” Vinkovci).

Za predsjednika/ cu bilo je preloženo šest kandidata: Ena Pavelić i Lovro Brčić (OŠ ”Josipa Kozarca”), Andrea Brčinović i Lorena Kukić (OŠ Nikole Tesle, Mirkovci), Fran Andrijan Celik (OŠ ”A.G.Matoš”), te Anetta Rajković (OŠ Bartola Kašića).U drugi krug išli su Anetta Rajković (OŠ Bartola Kašića) i Lovro Brčić (OŠ ”Josipa Kozarca”), a za predsjednicu Dječjeg Gradskog vijeća i dječja gradonačelnica izbrana je većinom glasova Anetta Rajković, dok je njen zamjenik Lovro Brčić.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *