Kontakt

dnd.vkci@gmail.com

098 929 1112

032 544 154

O nama

Volonteri

Radionice

Projekti

Vijesti

Javni poziv za dodjelu nagrade “Emil Paravina”

Objava: dndvk
stu 4, 2022
Nagradu „Emil Paravina“ pokreće Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske za postignuća na području aktivne dječje participacije i dječjih prava. Riječ je o prvoj godišnjoj nagradi za prava djeteta i aktivno dječje sudjelovanje koja se dodjeljuje DJECI. Nagradom se želi potaknuti djecu na zalaganje za dječja prava, čiji se glas poštuje, čuje i uvažava.

Svrha dodjeljivanja Nagrade je:

• poticanje djece na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice i uključivanje u procese odlučivanja i aktivno građanstvo

• osnaživanje djece za nositelje promjena u društvu, sposobnih braniti ljudske vrijednosti, jednaka prava i mogućnosti, prava djeteta, demokraciju

• senzibiliziranje javnosti na važnost promicanja vrijednosti Konvencije UN-a o pravima djeteta u svakodnevnom životu i u društvu.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI ?

Za Nagradu se kandidiraju djeca osnovnoškolskog uzrasta od 7 do 15 godina s područja Republike Hrvatske.

Nagrada se dodjeljuje u dvije kategorije:

• pojedinačno djetetu

• skupini djece.

Prijavu kandidature mogu podnijeti:

• samo dijete osobno (uz suglasnost roditelja/skrbnika),

• lokalno Društvo „Naša djeca“

• Dječje vijeće u gradu/općini

• Dječji forum pri Društvu „Naša djeca“ ili školi

• osnovna škola za svojeg učenika-pojedinca ili skupinu učenika

• razred

• nastavnici

• prijatelji, roditelji, susjedi, rodbina …

ZA ŠTO SE DODJELJUJE NAGRADA ?

Nagrada „Emil Paravina“ dodjeljivat će se za:

• kontinuirano promicanje i zalaganje za dječja prava

• doprinos razvijanju dječje participacije u lokalnoj zajednici, na nacionalnom i EU nivou.

• poticanje interkulturalnih vrijednosti te prava djece na različitost bez obzira na spol, nacionalnost, rasu, jezik, kulturu i socijalni status

• građenje suradnje i partnerstva između djece i odraslih.

NAGRADA SE SASTOJI:

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske dodijelit će nagrađenom djetetu – pojedincu/skupini djece:

1. Priznanje Nagrade za dječja postignuća u aktivnoj participaciji i ostvarivanju dječjih prava

2. Zahvalnicu za sudjelovanje na Javnom pozivu

Natječaj je otvoren od 27. listopada do 25. studenoga 2022. godine (u okviru Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta)

Rok za dostavu prijava je: 25. studeni 2022.

KAKO SE PRIJAVITI MOŽETE SAZNATI UPITOM NA dnd.vkci@gmail.com