Kontakt

dnd.vkci@gmail.com

098 929 1112

032 544 154

O nama

Volonteri

Radionice

Projekti

Vijesti

Projekti

Uskladimo boje 2

Od 01.09.2023. godine, počeli smo s projektom “Uskladimo boje 2” koji je odobren od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Ovaj projekt, zajedno s provedbom svih aktivnosti doprinosi pružanju aktivne podrške roditeljstvu na području grada Vinkovaca.
Kroz aktivnosti radionica za roditelje, a na temelju njihovih uočenih potreba u suvremenom roditeljstvu, pružiti će se aktivna podrška roditeljstvu. Isto tako, projekt osnažuje partnerstvo udruge prijavitelja i ostalih lokalnih dionika, posebno predstavnika lokalne vlasti u razvoju i provedbi ovoga projekta usmjerenog podršci roditeljstvu. 
Partner na projektu je Grad Vinkovci a stručnu podršku u pripremi projekta pružila je Razvojna agencija VIA Vinkovci. Projekt se provodi uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 6.636,14 € te uz sufinanciranje Grada Vinkovaca u iznosu 3.906,40€.

Nauči, Uoči, Reagiraj

Ulaganjem EU sredstava u ovaj projekt omogućit će se udrugama partnerima na projektu da se kroz svoje osnaživanje bolje usmjere ka krajnjim korisnicima, odnosno da pruže učinkovitiji odgovor na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Provedbom ovog projekta omogućit će se udrugama da iskoriste svoje potencijale maksimalno, osnažit će ih se u područjima u kojima su sami uvidjeli svoje manjkavosti, a koje im otežavaju na kraju i rad s korisnicima. Omogućiti će im se povezivanje s lokalnom vlasti i ostalim udrugama na području grada Vinkovaca kroz Radno tijelo koje će iz ovog projekta proizaći.

Ciljana skupina ovog projekta su četiri udruge s područja grada Vinkovaca, a koje su osnovane u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu. Najveća potreba udruga jest jačanje njihovih kapaciteta i kompetencija za dobro upravljanje udrugom, uključujući financijsko upravljanje, te za olakšavanje i omogućavanje pristupa i djelovanja ka njihovim krajnjim korisnicima. Kao krajnji korisnici, odnosno osobe koje će imati indirektne koristi od provedbe projekta su sva djeca s područja grada Vinkovaca, kao i njihovi roditelji.

Provedbom projekta ojačat će se kapaciteti organizacija civilnog društva na području grada Vinkovaca i povećati kompetencije za njihov rad putem njihove izobrazbe i stvaranja socijalnog dijaloga između lokalne vlati i samih organizacija civilnog društva, a kako bi pružili učinkoviti odgovor na uočene potrebe lokalne zajednice, posebice u kriznoj situaciji uzrokovanoj COVID – 19 virusom.

Vrijednost projekta je 475.749,47kn bespovratnih sredstava osiguranih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%)

Poticaj

Projekt „PoTiCaJ“, trogodišnji program  Saveza društava “Naša djeca”  Hrvatske kojega provodimo u partnerstvu s  dva Društva “Naša djeca” iz Čakovca i  Petrinje, a koji se financira  iz sredstava Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. DND Vinkovci provodi radionice u domu sv. Ana.

Kroz projekt se želi unaprijediti kvaliteta života djece u riziku od socijalne isključenosti u Čakovcu, Petrinji i Vinkovcima  (djeca romske nacionalne manjine, siromašna djeca, djeca s poremećajem ponašanja, teškoćama u učenju i govoru, te bez odgovarajuće roditeljske skrbi) kroz dostupnost i poboljšanje kvalitete socijalnih usluga za njih i njihove obitelji. Iznos projekta  je 600.000,00 kuna kroz trogodišnji program.

Uskladimo boje

Od 01.09. 2021. godine,  počeli smo s projektom Uskladimo boje koji je odobren od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.  Projektom se pruža podrška roditeljima kako bi bolje primjenjivali načela pozitivnog roditeljstva, bolje odgovorili na potrebe djece općenito, ali i u izvanrednoj situaciji uzrokovanoj pandemijom COVID-19, kao i osigurali emocionalno osnaživanje obitelji, te se lakše i brže uključili u svakodnevan život. Partner na projektu je Grad Vinkovci a stručnu podršku u pripremi projekta pružila je Razvojna agencija VIA Vinkovci. Projekt se provodi uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u iznosu od 50.000 kuna te uz sufinanciranje Grada Vinkovaca u iznosu 21.479,00 kuna.

Gunja – Ganja

Kao korisnici sredstava DND Vinkovci su, uz podršku UNICEF-a, provodili projekt 2014.-2015. godine pod nazivom  Program neformalnog predškolskog odgoja u Gunji kao skup aktivnosti za djecu s poplavljenih područja u Gunji, Račinovcima i dr.mjestima stradalima u poplavi 2014. godine. Projekt se provodio u 2 dijela: 1. dio “Sigurno mjesto za djecu”, te 2.dio  “RANO UČENJE ZA SVE”. Ukupan iznos  projekta je 465.565 kn kuna.

Od samog početka izbjegličke krize, DND Vinkovci je bilo uključeno, u suradnji s UNICEF-om, u pomoć djeci izbjeglicama i njihovim obiteljima koje su prolazile kroz Hrvatsku, od Tovarnika, Opatovca, pa sve do zimskog tranzitnog centra u Slavonskom Brodu. Projekt „Child Friendly Spaces and Protection of Refugee, Migrant Children and Children on the Move“ bio je vrijedan 270.255,00 kuna.

Rastimo zajedno

U okviru Programa za sustavnu podršku roditeljstvu roditeljima predškolske djece, kojeg Centar „Rastimo zajedno“ provodi kao partner UNICEF-a u inicijativi „Za snažniju obitelj“, razvija se i suradnja sa Savezom društava Naša djeca Hrvatske 

Suradnja Saveza DND-a Hrvatske i Centra “Rastimo zajedno” u našem DND-u Vinkovci se ostvaruje provođenjem radionica s roditeljima djece rane dobi “Rastimo zajedno“.

Budući da su prve godine djetetova života ključne za njegov razvoj, važno je roditeljima omogućiti dostupnu podršku u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti. Uloga je društva da roditeljima pruži podršku! Stoga se i naš DND Vinkovci uključio u provedbu radionica „Rastimo zajedno“  uz stručno vodstvo educiranih voditeljica iz našeg DND-a Vinkovci Slavice Škrobo Siladi, Katarine Topčić te Anamarije Jurišić. Naša prva grupa roditelja se jako povezala i otvorila. Razmjenjuju se iskustva i primjeri. Stvorila su se nova prijateljstva!

Davanje podrške roditeljima u ranom odgoju djece te stvaranje poticajnog okruženja, dugoročno je ulaganje u zdrave i održive lokalne zajednice prijatelje djece.  Volonterski je održano  11 radionica.

Galerija fotografija